Jensen & Nielsen

Pacific Tour 2016

Verdensfirmaet lever endnu i bedste velgående

Igen i 2015 dryssede der en lille op-gave ned i Ndoro Consults turban.

 

Eller rettere, lille og lille, det var den nu ikke. Den omfattede 8 uger i Malawi mellem juni og oktober, plus en del hjemmearbejde. Hele august, da vejret var nogenlunde i Danmark, var Erik i Malawi. Hvor vejret sådan set også var godt. Ingen regn, 30 grader om dagen.

 

I Malawi havde sundhedsministeriet fået en større (mega-meget stor) be-villing til bekæmpelse af HIV/AIDS, TB og Malaria. De skulle have hjælp til alt i forbindelse med forberedelse af pro-grammet. Og det var vi 8 internatio-nale konsulenter, der skulle hjælpe dem med. Og det gjorde vi så.

 

Der blev dog også tid til en søndag ved Malawi-søen.

 

Foto: Jan Pfeiffer, GMS