Husby Klitplantage

Klik på bog-ikonet for at læse afsnittet om Husby

I midten af 1850’erne var der frit løb for sandflugt fra vest mod Husby Kirke, og selv om kirken lå 3 km inde i landet, begyndte sandet langsomt at nærme sig kirken. Det fik fire lokale bønder til at gå til København og bede om hjælp hos kongen,  Frederik den 7., for at standse sandflugten.

Det lovede kongen, og han sendte en skovfoged fra Nordsjælland til Husby i en hestevogn fyldt med planter og frø, og vel sagtens personlige ejendele. Kone og børn var vel også med. Navnet var Drewsen. J.A.J. Drewsen.

I hvert fald startede skovfoged Drewsen beplantningen af Husby Klitplantage. Han eksperimenterede med forskellige former, men endte med primært at bruge bjergfyr, der viste sig at trives fint i det barske miljø.

Succesen med den første beplantning gjorde, at Drewsen og hans efterfølgere kunne introducere flere træsorter og plantearter til Husby Klitplantage, som nu fremstår som en varieret skov med lavt bjergfyrkrat længst mod vest og høje ædelgraner og løvskov mod øst.