Det er på DIGNITY, at Anne Marie arbejder som financial control-ler, nu på 11. år.


Det arbejde, som DIGNITY udfører, er desværre nødvendigt. Selv blandt veludviklede demokratier finder man mennesker, der ar-gumenterer for, at tortur er nødvendigt, som den seneste rapport om CIA's metoder viser.


Tortur kan aldrig accepteres.


Anne Marie arbejder både herhjemme og ude i verden. Senest har hun været på rundtur i Sydøstasien for at arbejde med partner-organisationer. Selv om rejselivet er hårdt, er det også motive-rende, befriende og opmuntrende at arbejde i fremmede kulturer og med andre etniciteter end danskere.


Vil du vide mere om DIGNITY's arbejde, kan du besøge deres hjemmeside her.


DIGNITY er også på facebook. Find dem her.