Instruktion

Vinterlangdistance søndag den 25. januar 2015

Arrangør

Amager Orienteringsklub.

Klassifikation

** Tostjernet C-stævne.

Stævne

4. afdeling af Østkredsens Vinterlangdistance serie.

Stævnecenter

Kalvebodhøj Naturcenter,  Kalvebodvej 254, 2791 Dragør.

Parkering

P-plads ved Kongelundshallen – (55°33'48.9"N 12°34'07.3"E)

Mødetid

Stævnecentret er åbent fra kl. 09:00.

Løbsområde og kort

Sydvestamager 2014, der er sammensat af kortene

Kongelunden (senest revideret 2013),

Pinseskoven (2014), 

Trekanten (2014),

Ugandaskoven (2014) og 

enkelte udsnit af GST 4 cm kort.


Ækvidistance 2,5 m

Terrænbeskrivelse

Kongelunden er en flad blandingsskov med et veludviklet sti- og grøftenet.


Pinseskoven er en flad, let gennemløbelig løvskov gennemskåret af enkelte markante stier og grøfter, og i øvrigt med en del vådområder.


Ugandaskoven er en flad løvskov med et veludviklet sti- og grøftenet.


Trekanten er et lettere kuperet, åbent område med spredt bevoksning og et veludviklet stinet.

Baner og kort

Bane

Længde

Poster i alt

SI-poster

Væskeposter

Målestok

Format

Lang

20,1 km

29

16

2

1:15.000

A3

Mellem

12,6 km

18

11

1

1:15.000

A3

Kort

6,5 km

10

8

Ingen

1:10.000

A4

Turist

4,7 km

11

11

Ingen

1:10.000

A4

Postbeskrivelser

Er trykt på kortet. Der er ingen løse postbeskrivelser.


Poster med elektronisk kontrol (SportIdent) er i postdefinitionerne i højre kolonne (kolonne H) markeret med symbol "12.4 Kontrol af løberen" (tændstikmand).


Eksempel (post 45 med elektronisk kontrol, post 67 uden):

Kontrolsystem

Dels elektronisk med SportIdent og dels mekanisk med stiftklemme i konventionelt kontrolkort.


Antal poster med SI-enhed fremgår af oversigten over baner ovenfor.


Kun poster uden SI-enhed skal klippes mekanisk med stiftklemme.

SI-brik

Alle typer SI-brikker kan bruges.


Lejebrikker udleveres i Stævnecentret inden start.


Der er Clear & Check enheder både ved Stævnecenter og ved Start.

Kontrolkort

Kontrolkort med din løberkode påtrykt udleveres i Stævnekontoret inden start. Der er elastikker til rådighed.

(Obs: gælder ikke Turistbanen)

Hullerne i det udleverede kontrolkort markerer de poster, der ikke skal klippes, men i stedet har elektronisk kontrol med SI-enhed.

 

Ved evt. svigt af SI-enhed klippes mekanisk med postens stiftklemme i reservefelterne (R1, R2, R3) på kontrolkortet.

SI-svigt på  Turistbanen

Der anvendes udelukkende elektronisk kontrol med SI-enhed på Turistbanen. I tilfælde af evt. svigt af SI-enhed, klippes der i stedet mekanisk med postens stiftklemme direkte i kortet.

Startliste

Startliste med din løberkode er ophængt i Stævnecentret og forefindes hos officials ved Start.


Din løberkode er trykt på bagsiden af det kort, du skal tage ved start.

Løberkoder

 Bane


Lang

L

01

L

99

Mellem

M

01

M

99

Kort

K

01

K

99

Turist

T

01

T

99

Kode

Start Vinterlang baner

Lang, Mellem og Kort bane har samlet start kl. 10.00. Der skal hverken klippes eller stemples ved start. Det samme gælder for sent startende løbere.

Start Turistbanen

Der er fri starttid for løbere på Turistbanen mellem kl. 10.05 og 10.30 (Put & Run). Der skal stemples i SI-enhed ved Start.

Overtrækstøj

Ingen transport af overtrækstøj.

Væske

I mål og på væskeposter (Mellem og Lang bane), i form af varm og kold saft, energidrik og vand.

Maks. tid

Kort, Mellem og Lang bane 4 timer. Turistbane 3 timer. Postindsamling starter kl. 14:00.

Resultater

Vil blive ophængt i stævnecentret samt offentliggjort på løbets hjemmeside snarest efter løbets afslutning.

Mål

Husk at stemple i SI-enhed ved Mål.


Aflæsning af SI-brik og aflevering af kontrolkort sker i Stævnecentret, hvor også evt. lejebrik afleveres.


Bortkomne SI-brikker erstattes med 300 kr.

Afstande

Parkering – Stævnecenter:

200 m


Følg sort/gul snitsling


Stævnecenter – Start:

150 m


Følg rød/hvid snitsling


Mål – Stævnecenter:

50 m


Inden for synsafstand

Kiosk

Velassorteret med varme og kolde retter og drikke.

Omklædning & bad

Omklædning i naturcentret, ingen badefaciliteter.

Organisation

Stævneleder:

Erik Nielsen, Amager OK


Stævnekontrollant:

Jette Viborg Sørensen, Amager OK


Banelægger:

Rolf Andersen, Amager OK


Banekontrollant:

Flemming Sparre, Amager OK

Vel mødt til et fedt vinterløb på Amager